Povrati i zamjene

Povrati i zamjene

Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, isti možete vratiti na našu adresu T.O.Venus, Obrov 7, 21000 Split najkasnije u roku od 14 dana od dana kupovine.

Svi proizvodi koji se vraćaju moraju biti nenošeni, neotvarani, u originalnoj ambalaži.

Napomena: Zbog zdravstveno-higijenskih razloga ni u kom slučaju ne prihvaćamo povrat korištenih proizvoda i proizvoda izvađenih iz originalne ambalaže (tvornički zapečaćenih pakiranja)!

Trošak dostave proizvoda koji mijenjate ili vraćate snosite samostalno, osim u slučaju povrata neispravnih proizvoda kada sve troškove snosimo mi (isključivo Hrvatskom poštom).

Zamjenu ili povrat proizvoda možete izvršiti i osobno u našoj trgovini uz prethodnu najavu, slanjem e-maila na adresu jelena.cudina@gmail.com ili pozivom na broj telefona 021 360 076 od pon-pet: 09:00-20:00h, sub: 09:00-18:00h

Napomena:

  1. Svi povrati i zamjene moraju se unaprijed dogovoriti.
  2. Ukoliko želite povrat sredstava za robu koja udovoljava tim uvjetima, obavezni ste nam poslati kopiju računa te vaš IBAN /broj računa na koji će sredstva biti uplaćena.
  3. Povrat sredstava bit će izvršen sukladno zakonskom roku od 14 dana (ZZP) te po primitku robe.
  4. Roba koja se vraća mora biti prikladno zapakirana kako ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta. Ukoliko je došlo do oštećenja robe radi neprikladno zapakirane robe, povrat ili zamjena neće biti uvaženi.
   5Roba se mora poslati najkasnije u roku od 14 dana od dana jednostranog raskida ugovora.

ZAMJENA ILI POVRAT NEISPRAVNIH PROIZVODA

Prije slanja provjerava se ispravnost proizvoda.
Ukoliko ipak dobijete neispravan proizvod, isti ćemo zamijeniti istim ili sličnim proizvodom po vašem izboru. Ukoliko to nismo u mogućnosti, izvršiti ćemo povrat sredstava na vaš račun u zakonskom roku od 14 dana od dana prijave reklamacije.

Sve zamjene i povrate uvažavamo isključivo uz račun koji ste dobili uz robu ili naknadno na vašu e-mail adresu nakon plaćanja pouzećem.

Prije zahtjeva za povratom ili zamjenom proizvoda, molimo vas da provjerite da li su baterije koje stavljate u proizvod (ukoliko su potrebne), ispravne te da li su umetnute na ispravan način. Također provjerite da li je poklopac gdje idu baterije ispravno i čvrsto zatvoren.

Zamjenu ili povrat neispravnih proizvoda nećemo uvažiti u slijedećim slučajevima:
Ako se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu
Ukoliko se proizvod čisti neprikladnim sredstvima
Nepravilnom uporabom i izlaganje extremnim temperaturama
Spajanjem na izvore energije koji nisu propisani
Ukoliko su kvarovi izazvani višom silom (požar, poplava i slično)
Ukoliko kupac nestručno ili nebrižljivo postupa sa proizvodom

Zamjena ili povrate ne odnose se na slijedeće proizvode:

  1. Baterije
  2. Lubrikante i masažna ulja
  3. Kreme i sprejeve
  4. Svijeće
  5. Kondome i sve srodne proizvode

Napomena:

Molimo Vas da odmah po primitku pošiljke provjerite eventualna oštećenja nastala u transportu. Reklamacije nam javite na našu e-mail adresu jelena.cudina@gmail.com najkasnije u roku od dva dana od dana primitka robe.
Sve reklamacije riješiti ćemo u najkraćem mogućem roku.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
Ako je trgovac obavijestio potrošača o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču, a koji nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču, a koji nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje
OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošača ______________________________________
Prima: Obrt za trgovinu VENUS, Obrov 7, 21000 Split, e-mail: jelena.cudina@gmail.com, Tel: 021 360 076
Ja _________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe  ________________________________________________________________________
naručene/primljene dana ___________
Račun broj: ______________________
Potpis potrošača: __________________
(samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
Datum: _____________________

PRAVO POTROŠAČA NA POVRAT SREDSTAVA KOD JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA
Pravo na povrat sredstava uplaćenih temeljem ugovora, imate najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odluci da raskidate ugovor sklopljen na daljinu i ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija.
Povrat plaćenog bit će moguć tek nakon što roba bude dostavljena na našu adresu, odnosno nakon što nam dostavite dokaz da je roba poslana.
Troškove povrata robe snosite vi osim u slučaju neispravnosti proizvoda. U tom slučaju sve troškove zamjene ili povrata snosimo mi.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka naprijed navedenog roka poslali robu na našu adresu.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (IZVOD IZ ZZP-a, članak 79.)

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

  • Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
  • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe u trgovinu trgovačkog obrta VENUS, Obrov 7, 21000 Split, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZZP.

Odgovornost za materijalne nedostatke
Obrt za trgovinu Venus odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Izvan sudska rješavanja potrošačkih sporova
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.