Masažeri  su vibratori sa širom “glavom” i dubljim, prodornim vibracijama za masažu cijelog tijela, a vibratori za parove spajaju na blizu ili daleko ( preko mobilnih aplikacija).

Filter