Strap-on igračke mogu koristiti oba spola u svim kombinacijama. Omogućuje zamjenu uloga, održavanje odnosa u situacijama kada to iz zdravstvenih razloga nije moguće, dvostruku penetraciju bez uključenja trećeg partnera te penetraciju većeg opsega ili duljine.

Filter